Expo Kulesi

Expo, dünya fuarı da diyebileceğimiz büyük bir organizasyondur. Expolar kültürel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin sergilendiği sosyal ve ekonomik bir etkinlik olup bulunduğu bölgeyi geliştirmektedir.

Expo 2016 Antalya organizasyonu bir botanik expo olup teması çiçek ve çocuk, sloganı yeşil bir dünya olarak belirlenmiştir. Günümüzde betonlaşan dünyamızda, doğaya ve çevreye yabancılaşan yaşamlar artmaktadır. Bu anlamda botanik expo ve benzeri etkinlikler genç nesillerin doğa ve çevre bilincini arttırmaktadır.

Expo kulesi expo alanının giriş meydanında yer alan ve ziyaretçileri karşılayan ilk expo yapısıdır. Ayrıca kule , expo alanı ve çevresi için röper noktası niteliğinde olup expoyu tanıtan bir yapı olması bakımından önemlidir.

TASARIM YAKLAŞIMI

Çocuğun ve çiçeğin ortak paydası hareket ve renk olarak belirlendi. Kule yapısının dinamik, canlı ve renkli bir yapı olması istendi. Alt meydandan seyir alanlarına ulaşımın sağlandığı düşey sirkülasyon hattı oluşturuldu. Bu hat bir kabuk ile sarıldı. Bu kabuk 270 derece döndürüldü. Kabuk yatay çelik halkalardan oluşurken düşeyde 4 çelik kolon ile stabil hale getirildi. Oluşan form hareket halindeki bir araçtan, yürüyen insanlar tarafından dönen, devinen bir algı oluşturması, farklı açılardan farklı perspektifler sunarak çocukların ve diğer ziyaretçilerde merak uyandırması istenmektedir.

Expo girişinden meydana ulaşan ziyaretçiler kule etrafında oluşturulan galeriden yürüyen merdivenle ya da mevcut tasarımda yer alan rampalardan inerek +7.90 kotuna ulaşırlar. Bu kottan kulenin seyir alanlarına ulaşım sağlanır. Açık ve kapalı seyir alanı olarak tasarlanan hacimler kabuğun dönme hareketini sürdürmekte ve seyir alanlarının perspektifini genişletmektedir. Seyir alanlarından deniz manzarası, Antalya manzarası, dağ manzarası izlenmektedir. Açık seyir alanında zeminin bir kısmına basınca dayanımlı cam zemin düzenlenerek binanın ve meydan kotunun izlenmesi istenmiştir.  Ayrıca kapalı seyir alanlarında katlar arasında galeriler oluşturulmuştur. Seyir kulesi hem çevredeki manzaraların seyredildiği hem de seyredilen bir tasarım olarak değerlendirilmiştir.